Předvánoční návštěva rodin s dětmi na farmě

Na sklonku roku 2015 přivítala rodinná farma v Koňákově několik rodin s malými dětmi, kteří si zpestřili předvánoční čas příjemným setkáním s majitelem farmy, který rád a se zaujetím malých posluchačů provedl návštěvníky po areálu farmy, kde se mohli všichni dovědět zajímavé informace o vzniku a chodu této rodinné farmy.

S největším zaujetím si malí návštěvníci prohlíželi ustájené krávy, které mohli také odměnit svým pohlazením. Pro chlapce byl zřejmě vrcholem návštěvy přímý kontakt s obrovskými zemědělskými stroji, které zemědělcům usnadňují práci na farmě i přilehlých polích.
Z přírody na Váš stůl