Nová výkrmna na farmě Koňákov

Komáci ve svém rozmachu se podíleli i na rozvoji farmy v Koňákově. Důkazem toho je výroba a montáž ocelové konstrukce (foto haly) prostor pro výkrm býčků.

A že se býčkům v nových prostorech líbí svědčí i letošní zvýšené přírůstky.

Od října si můžete pochutnat a objednat maso mailové adrese: danuta.kotajna@komaindustry.cz
Z přírody na Váš stůl