Nízkouhlíková technologie

Anotace projektu: Předkládaný projekt řeší zavedení technologie výroby elekřiny z obnovitelných zdrojů energie a její další okamžitou distribuci (baterie) popř. její uchování (akumulační zásobník) k pozdějšímu využití či pro dodávku do nově vytvořené lokální distribuční soustavy. Části navrhované technologie nejsou v ČR dosud uplatňovány. Realizace všech opatření projektu předkládaného projektu vede k nižším energetickým vstupům a efektivnějšímu využívání energie v rámci provozu a činnosti žadatele.
Z přírody na Váš stůl