FVE GUSTAV KOTAJNY 18,72 KW bez akumulace el. Energie

Anotace projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Z přírody na Váš stůl